การเรียนรู้และฝึกฝนเท่านั้นจะทำให้คุณไปถึงจุดสูงสุดได้

การเรียนรู้และฝึกฝนเท่านั้นจะทำให้คุณไปถึงจุดสูงสุดได้